Aktualności OIRP w Warszawie

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1461), Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie ogłasza dodatkowy termin i miejsce przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydata ubiegającego się o wpis na listę radców prawnych:
  1. Część pisemna testu umiejętności zostanie przeprowadzona w dniu 21 października 2020 r., godz. 10:00, w siedzibie Rady OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, II piętro, Sala Malinowa.
  2. Część ustna testu umiejętności zostanie przeprowadzona w dniu  30 października 2020 r., godz. 10:00,  w siedzibie Rady OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, II piętro, Sala Malinowa.