Zgromadzenie OIRP w Warszawie

Art. 50 ustawy o radcach prawnych stanowi, że w zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby (ust. 1), natomiast, jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby (ust. 2).

Wyniki wyborów delegatów na Zgromadzenie OIRP w Warszawie - załączniki do protokołów komisji skrutacyjnych zebrań rejonowych

I rejonu OIRP w Warszawie
II rejonu OIRP w Warszawie
III rejonu OIRP w Warszawie
IV rejonu OIRP w Warszawie