Rada OIRP w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że dyżur Dziekana Rady OIRP w Warszawie Pana Włodzimierza Chróścika w dniu 4 lipca 2017 r. został odwołany.