Rada OIRP w Warszawie

Monika Całkiewicz – Dziekan Rady
Włodzimierz Chróścik – Wicedziekan Rady
Adam Król – Wicedziekan Rady
Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady
Anna Sękowska – Sekretarz Rady
Norbert Tomasz Warecki – Skarbnik Rady
Piotr Grodzki – Członek Prezydium
Członkowie XI kadencji Rady OIRP w Warszawie
Magdalena Bartosiewicz
Bartosz Brylski
Romuald Chełmiński
Michał Czaykowski
Filip Czernicki
Jarosław Dąbkowski
Agnieszka Gajewska-Zabój
Marcin Góra
Robert Grzegorek
Kamil Kowalski
Łukasz Leja
Mariusz Maciejewski
Tomasz Niedziński
Łukasz Oleksiuk
Zofia Sierawska-Żywiecka
Katarzyna Wąsowska-Osial