Rada OIRP w Warszawie

Monika Całkiewicz – Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik – Wicedziekan Rady Adam Król – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Norbert Tomasz Warecki – Skarbnik Rady Piotr Grodzki – Członek Prezydium Członkowie XI kadencji Rady OIRP w Warszawie Magdalena Bartosiewicz
Bartosz Brylski
Romuald Chełmiński
Michał Czaykowski
Filip Czernicki
Jarosław Dąbkowski
Agnieszka Gajewska-Zabój
Marcin Góra
Robert Grzegorek
Kamil Kowalski
Łukasz Leja
Mariusz Maciejewski
Tomasz Niedziński
Łukasz Oleksiuk
Zofia Sierawska-Żywiecka
Katarzyna Wąsowska-Osial