Rada OIRP w Warszawie

Monika Całkiewicz – Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik – Wicedziekan Rady Adam Król – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Norbert Tomasz Warecki – Skarbnik Rady Piotr Grodzki – Członek Prezydium Członkowie XI kadencji Rady OIRP w Warszawie Magdalena Bartosiewicz Bartosz Brylski Romuald Chełmiński Michał Czaykowski Filip Czernicki Jarosław Dąbkowski Agnieszka Gajewska-Zabój Marcin Góra Robert Grzegorek Kamil Kowalski Łukasz Leja Mariusz Maciejewski Tomasz Niedziński Łukasz Oleksiuk Zofia Sierawska-Żywiecka Katarzyna Wąsowska-Osial