Rada OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Adam Król – Skarbnik Rady Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady </strong><br>Magdalena Bartosiewicz</strong><br> Bartosz Brylski</strong><br> Romuald Chełmiński</strong><br> Jarosław Dąbkowski</strong><br> Daniel Dębecki</strong><br> Ireneusz Dobrowolski</strong><br> Jarosław Grzywiński</strong><br> Mariusz Maciejewski</strong><br> Tomasz Niedziński</strong><br> Łukasz Oleksiuk</strong><br> Mikołaj Pedrycz</strong><br> Zofia Sierawska-Żywiecka</strong><br> Konrad Wasilewski</strong><br> Kinga Wójcicka-Pogorzelec</strong><br>