Rada OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady
Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady
Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady
Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady
Anna Sękowska – Sekretarz Rady
Adam Król – Skarbnik Rady
Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady
Magdalena Bartosiewicz Bartosz Brylski Romuald Chełmiński Jarosław Dąbkowski Daniel Dębecki Ireneusz Dobrowolski Jarosław Grzywiński Mariusz Maciejewski Tomasz Niedziński Łukasz Oleksiuk Mikołaj Pedrycz Zofia Sierawska-Żywiecka Konrad Wasilewski Kinga Wójcicka-Pogorzelec