Rada OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Adam Król – Skarbnik Rady Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady Magdalena Bartosiewicz Bartosz Brylski Romuald Chełmiński Jarosław Dąbkowski Daniel Dębecki Ireneusz Dobrowolski Jarosław Grzywiński Mariusz Maciejewski Tomasz Niedziński Łukasz Oleksiuk Mikołaj Pedrycz Zofia Sierawska-Żywiecka Konrad Wasilewski Kinga Wójcicka-Pogorzelec