Rada OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady
Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady
Ireneusz Dobrowolski – Wicedziekan Rady
Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady
Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady
Adam Król – Skarbnik Rady
Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady
Anna Sękowska – Sekretarz Rady

Magdalena Bartosiewicz
Bartosz Brylski
Romuald Chełmiński
Jarosław Dąbkowski
Daniel Dębecki
Jarosław Grzywiński
Mariusz Maciejewski
Tomasz Niedziński
Łukasz Oleksiuk
Mikołaj Pedrycz
Zofia Sierawska-Żywiecka
Konrad Wasilewski
Kinga Wójcicka-Pogorzelec