Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie X kadencji został wybrany przez Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 14 czerwca 2016 r. w następującym składzie:

Gerard Dźwigała – Przewodniczący
Igor Bąkowski
Andrzej Dudziuk
Tomasz Iwańczuk
Robert Karpiński
Katarzyna Kosicka-Polak
Gerard Madejski
Tomasz Majorowicz
Marzena Okła-Anuszewska
Michał Rajski
Bogdan Sanowski
Paulina Sibilska
Dominik Skoczek
Andrzej Szmigiel
Agnieszka Świstak
Katarzyna Szwed-Kawka
Krzysztof Jacek Woś
Artur Załuski

Obowiązujące przepisy prawne w działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:


1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
Rozdział 6 - Odpowiedzialność dyscyplinarna

2.Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
z dnia 22 listopada 2014 r.

3. Kodeks postępowania karnego
Stosowany odpowiednio

4. Kodeks karny
Rozdział I-III stosowany odpowiednio

Kontakt:
osd@oirpwarszawa.pl