Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Gerard Dźwigała – Przewodniczący
Igor Bąkowski
Andrzej Dudziuk
Tomasz Iwańczuk
Robert Karpiński
Katarzyna Kosicka-Polak
Gerard Madejski
Tomasz Majorowicz
Marzena Okła-Anuszewska
Michał Rajski
Bogdan Sanowski
Paulina Sibilska
Dominik Skoczek
Andrzej Szmigiel
Agnieszka Świstak
Katarzyna Szwed-Kawka
Krzysztof Jacek Woś
Artur Załuski