Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Igor Bąkowski
Andrzej Domański
Tomasz Iwańczuk
Robert Karpiński
Agnieszka Korpas-Mattusch
Katarzyna Kosicka-Polak
Gerard Madejski
Marcin Milewski
Tomasz Nawrot
Marzena Okła-Anuszewska
Mikołaj Pedrycz
Radosław Radosławski
Paulina Sibilska
Piotr Staniec
Grzegorz Stelmach
Andrzej Szmigiel
Katarzyna Szwed-Kawka
Krzysztof Woś
Artur Załuski
Anita Żołyniak-Piętka