Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Warszawie

Marek Wikiński – Przewodniczący komisji
Wojciech Dworecki
Paweł Kolczyński
Agnieszka Markiewicz-Żuchowska
Agnieszka Tokarska – Zastępca Przewodniczącego komisji