Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Warszawie


Marek Wikiński – Przewodniczący Komisji
Agnieszka Tokarska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Krzysztof Brudkowski
Wojciech Dworecki
Jarosław Grzywiński
Paweł Kolczyński
Agata Markowska
Marta Stańczyk
Janusz Szurski