Okręgowa Komisja Rewizyjna OIRP w Warszawie

Marek Wikiński – Przewodniczący komisji Wojciech Dworecki Paweł Kolczyński Agnieszka Markiewicz-Żuchowska Agnieszka Tokarska – Zastępca Przewodniczącego komisji