Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Rzecznik Dyscyplinarny


Bartosz Miszewski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:


Krzysztof Buczek-Pągowski
Anna Kacprzak
Arkadiusz Karasiński
Magdalena Kobosko
Dorota Krupa
Ewa Lange
Paweł Litwiński
Dorota Malanowska
Marcin Mazur
Monika Prajsnar
Rafał Rojewski
Stefan Saczkowski
Marcin Sitek
Weronika Spandowska
Marta Stryjek
Michał Śledziewski
Marek Wędrychowski
Tomasz Wypych