Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Rzecznik Dyscyplinarny
Bartosz Miszewski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
Krzysztof Buczek-Pągowski
Anna Kacprzak
Arkadiusz Karasiński
Magdalena Kobosko
Dorota Krupa
Ewa Lange
Paweł Litwiński
Dorota Malanowska
Marcin Mazur
Monika Prajsnar
Rafał Rojewski
Stefan Saczkowski
Marcin Sitek
Marta Stryjek
Michał Śledziewski
Marek Wędrychowski
Weronika Wierzbowski
Tomasz Wypych