OIRP w Warszawie

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 41 ustawy o radach prawnych, do zadań samorządu radców prawnych należy w szczególności:
1) udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
2) reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
4) przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
5) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
5a) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255);
6) prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Data utworzenia:2016-08-30 16:54:41
Data publikacji:2017-03-08 15:27:13
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Mika
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Mika
Liczba odwiedzin:6044